Formulari de contacte

CONFIDENCIALITAT
La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s) és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(es) persona(es) a la(es) que va dirigida. Si llegiu aquest missatge i no sou el destinatari assenyalat, l’empleat o l’agent responsable de lliurar el missatge al destinatari, o heu rebut aquesta comunicació per error, us informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i us preguem que ens ho notifiqueu immediatament i ens torneu el missatge original a l’adreça abans esmentada. Gràcies.


VIRUS I SEGURETAT
Encara que hem pres les mesures per assegurar-nos que aquest correu electrònic i els seus fitxers adjunts estan lliures de virus, us recomanem que a l’efecte de mantenir bones pràctiques de seguretat, el receptor s’ha d’assegurar que aquest correu i els seus fitxers adjunts estan lliures de virus.


  Direcció

  Avenida Mare de Déu de Bellvitge

  08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

  Horari de contacte

  Dilluns a Divendres : 17:30h | 21:30h 

  Dissabtes 9h | 13h