CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL 2023

 De conformitat amb el que disposa l’article nº 9 dels Estatuts del club, per acord de la Junta Directiva, es convoca Assemblea General del CLUB HÈRCULES L’HOSPITALET a celebrarse el dia 23 de març de 2022 a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona,  al Camp Municipal de Beisbol de L’Hospitalet , Avgda. Mare de Déu de Bellvitge , s/nº “Zona Esportiva Feixa Llarga”, amb les actuacions prèvies:

      • Comprovació de la identitat dels assistents.
      • Nomenament entre els  membres de l’assemblea  presents, de dos interventors per a_ provar , per delegació, l’acta de l’assemblea juntament amb el president i el secretari/a.

 

 Ordre del dia:

1) Presentació i Aprovació, si escau, del projecte esportiu de la nova junta directiva (2023).

Precs i preguntes.

 S’acorda comunicar-ho en data de 16 d’ març de 2023 a tots els/les membres assembleistes així com publicar-ho al web del Club i la F.C.B.S i en el tablo d’anuncis del Club en el Camp de Beisbol “ Notes importants”.

 SIGNAT L’ORIGINAL

Jose Miguel Guerra

 President  CLUB HÈRCULES L’HOSPITALET

L’Hospitalet de Llobregat a 16 d’març de 2023